Skip links

Adoptievoorwaarden

Adoptievoorwaarden

Stichting Dierenwelzijn Zeeland biedt hoogwaardige zorg voor alle op te vangen dieren. Bij binnenkomst worden ze eerst nagekeken en indien nodig, gaan ze eerst door naar de dierenarts. Wanneer ze gezond genoeg zijn, komen ze een paar dagen in quarantaine om even op adem te komen en om een faces onderzoek af te wachten op mogelijk giardia. Ze komen dan bij de rest van de groep om verder op te groeien. Fleskittens worden volgens schema van Kittenopvang Moederloos geflest. Kortom, we bieden grote zorg aan alle kittens en katten en andere huisdieren die in onze opvang komen. We redden ze niet voor niets en hebben daarom ook enkele voorwaarden zodat het welzijn van deze opvangers gewaarborgd wordt.

  • De adoptant verplicht zich goed voor de kat (of ander huisdier) te zorgen en geen medische zorg te ontzeggen
  • Adoptant zal zorgdragen voor een veilige leefomgeving met voldoende bewegingsruimte
  • Adoptant zal de kat niet opsluiten in kooien (tenzij medisch noodzakelijk)
  • Indien om welke reden dan ook, de kat(of ander huisdier) niet langer kan blijven wonen bij de adoptant, zal de adoptant contact leggen met de stichting om samen te zoeken naar een (tijdelijke) oplossing.
  • Kittens en konijnen worden zoveel mogelijk per koppel geplaatst
  • De stichting zal nooit aansprakelijk zijn voor enige, na het sluiten van de overeenkomst, door of vanwege het dier veroorzaakte schade of kosten.
  • De stichting of specifiek door haar daartoe aangewezen personen, zijn te allen tijde en op alle plaatsen bevoegd toezicht uit te oefenen op de naleving van de in de overeenkomst gestelde voorwaarden en bedingen.
  • De in dit formulier opgenomen persoonsgegevens worden vastgelegd in een persoonsregistratie in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  • Indien het dier op het moment van adoptie onder medische behandeling is bij Dierenkliniek de Ark is adoptant verplicht de lopende behandeling af te maken bij Dierenkliniek de Ark;

Adoptieprocedure

Op onze website staat het aanbod van kittens/katten en konijnen. Men kan hier alvast oriënteren en indien men een potentiële match heeft gevonden, kan men het adoptieformulier invullen.
Binnen 3 dagen na ontvangst bij de stichting zal er telefonisch contact opgenomen worden om elkaar wat beter te leren kennen. Bij een positief gesprek, zal de potentiële adoptant het telefoonnummer krijgen van het pleeggezin. Daarna kun je een afspraak maken voor het kennismaken met kittens of konijnen en het pleeggezin. hierop volgt een korte bedenkperiode. Het pleeggezin zal altijd de kittens en konijnen komen  brengen, zodat deze kan zien waar ze terecht komen.

🐶 Om iedereen te kunnen helpen maken wij gebruik van cookies!
Home
Account
Cart
Search